Бюджетът на община Завет е 6 616 531 лева

Снимка – община Завет
Снимка – община Завет

Рамката на проектобюджета на община Завет за 2017 година е в резмер на 6 616 531 лв. От тях за държавни дейности са 3 777 442 лева, 2 635 889 лв. са за местни дейности и 203 200 лв. за дофинансиране на държавни дейности (общинска администрация и образование), съобщиха от местната управа след общественото обсъждане на проекта за бюджет.

Той е представен пред местната общност от зам.-кмета Ертан Бахар. По думите му основните параметри, залегнали в проекта са съобразени с целите и приоритетите на община Завет - реализиране на мерки за по-добра събираемост на местни данъци, оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения.

Старши експерта към финансовия отдел Самет Хасан уточни, че прирабзработката на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери и ангажиментите в разходната част, посочват от общинската администрация.

Коментари