Проектобюджетът на община Кубрат за тази година е 12 373 180 лева

Снимка – община Кубрат
Снимка – община Кубрат

 

 

 Проектобюджетът на община Кубрат за тази година е 12 373 180 лева, съобщиха от общината. Проекторамката на финансовия документ бе обсъдена публично в ритуалната зала на читалището. Присъстваха временно изпълняващия длъжността кмет на общината инж. агр. Красимир Великов, заместник-кметът Нина Цонева, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, общински съветници, служители в общинската администрация, граждани. 

Обсъждането бе открито и ръководено от Красимир Великов. Той представи и презентация на проектобюджета. По приходната и разходната част той е в размер на 12 373 180 лв. при 12 042 364 лв. за миналата година. За държавни дейности са предвидени 7 393 376 лв., а за общински дейности - 4 979 804 лв. За образование са предвидени близо 6 млн. лв., за здравеопазване 448 661 лв., а за социални дейности 1 683 183 лева. За култура и спорт са предвидени 642 200 лева, а за икономически дейности  -  446 800 лв.

Освен един кратък въпрос, дебати, разисквания и предложения по бюджета нямаше, допълват от общинската администрация.
 

 

 

Коментари