Над 660 социално слаби от област Разград получават топъл обяд в общински трапезарии

Снимка: Областен информационен център - Разград
Снимка: Областен информационен център - Разград

Над 660 социално слаби от област Разград получават топъл обяд в общински трапезарии. Социалните кухни са разкрити по проекти на седемте общини в областта, съобщиха от Областния информационен център.

Общата стойност на проектите е над 302 хил. лева. Финансирането е от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на дейностите на обществените трапезарии, финансирани чрез фонд „Социална закрила” от националния бюджет. Тя допринася за постигане на общата цел на програмата, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност чрез подпомагането им с храни.

Проектните дейности стартираха през м. юли 2016 г., и ще приключат на 30 април 2017 г. Разпределението на средствата за обхванатите 665 лица в цялата област, е: Община Самуил – 98 430 лева, 155 потребители; Община Исперих – 47 817 лева, 90 потребители; Община Лозница – 41 492 лева, 200 потребители; Община Завет – 29 398 лева, 70 потребители; Община Разград – 29 348 лева, 50 потребители; Община Цар Калоян – 29 348 лева, 50 потребители и Община Кубрат – 26 565 лева, 50 потребители.

Целеви групи по процедурата са: лица подпомагани по чл.9 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица.

Целта на социалната услуга е да осигури храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, на лицата и семействата които не могат да си я осигуряват сами поради материални, финансови и здравословни проблеми. В проектните дейности са предвидени и съпътстващи мерки за представителите на целевите групи, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални и административни услуги, консултиране за здравословно и балансирано хранене, други форми на подкрепа, съобразно нуждите и проблемите на хората.

 

Коментари