• Снимка: БГНЕС

За оценка на качеството на питейната вода от централно водоснабдените населени места в област Разград през 2016 година са извършени 5 937 химични и микробиологични изследвания. От тях 5 840 отговарят на нормативните изисквания. Данните са оповестени от Регионалната здравна инспекция по повод на Световния ден на водата – 22 март. 

Централното водоснабдяване на 103 населени места от област Разград се осъществява от 111 подземни водоизточника. 48 са обособените зони на водоснабдяване, а  пробонабирането за контрола на питейно - битовите води в населените места се извършва от 208 пункта.

От водопроводната мрежа на контролираните по държавен здравен контрол шест ведомствени водоснабдявания за питейно - битови цели са извършени 416  изследвания, от които 351 по химични показатели. Нестандартните изследвания са осем  по показател нитрати в гранични стойности. Извършените изследвания по микробиологични показатели са 65, от тях всички резултати са стандартни, посочват от здравното ведомство.

На контролираните 17 местни водоизточника са направени общо 832 изследвания – 704 по химични и 128 по микробиологични показатели. От химичните анализи нестандартните проби са 44 по показател нитрати, а от микробиологичните - 82 по показатели колиформи и ешерихия коли. За местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията са връчени предписания на съответните собственици за обозначаване, като негодни за пиене, заявяват от регионалната инспекция.

Сурова вода е взета за изследване от шест пункта, като са извършени 12 микробиологични изследвания. Няма случаи с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошени качества на питейна вода, отбелязват здравните експерти.

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Целта му е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.  През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно