• Снимка: ОИЦ-Разград

Ученици от шест държави участват в европроект за международно партньорство и обмяна на опит по Програмата "Еразъм плюс". Проектът е наречен "Вдъхновяващи училища, амбициозни ученици" и е на стойност 20 500 евро. Той ще продължи до юни 2018 година. Основната му цел е сформиране на училищен ученически парламент, където учениците придобиват управленски умения, развиват своята креативност и инициативност, учат се да бъдат по-отговорни и съпричастни.
Напредъка по проекта до момента и дейностите, които предстои да се изпълнят бяха представени днес на пресконференция в Областния информационен център, с чието съдействие е спечелен проектът . ОУ "И. С. Тургенев" е първото основно училище в област Разград, което печели такъв проект, съобщи Айтен Кязимова, ръководител на разградския екип по проекта и преподавател по английски език в училището. Разградското училище участва в реализацията на проекта с учебни заведения от Полша, Испания, Италия, Кипър и Турция.

В рамките на проекта група ученици наскоро се завърна от обучително пътуване в град Дос Ерманас (Испания). Учениците от групата са избрани чрез мониторинг на знанията им по английски език и според натрупаните най-много кредити от активна извънкласна дейност. Оценени са не само за отличните резултати по учебните предмети, но и по тяхната творческа инициативност, изявена гражданска позиция и креативност.

Седмокласничката Станимира направи подготвена от нея презентация „Моето пътуване до Испания”. Всички останали участници във визтата – съученичката ú Мария, и шестокласниците Кристиян и Алкин, споделиха поотделно своите впечатления от природата, инфраструктурата и гостоприемността на града от топлата страна. Децата откроиха приликите и разликите на образователните системи там и у нас.

Милена Орешкова, ръководител на проекта и директор на училището отбеляза, че това пътуване е било много вълнуващо за децата и те са се завърнали удовлетворени от осъществената обмяна на опит и добри практики. Тя обясни, че по испанския пример в училището в Разград ще се обособи „стая за стрес”, в която малчуганите от първи и втори клас ще могат да преодоляват напрежението и агресията, натрупали се у тях по различни поводи в ежедневния учебeн процес.

По проекта предстоят още няколко посещения на разменни начала в училищата партньори. През септември тази година разградската група ще пътува до Италия, а през март догодина гости, определени от партньорските учебни заведения по проекта ще посрещне разградското училище.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно