• Снимка: БГНЕС             

През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 7.6 процента спрямо същия период на 2016 г. и достига 811 лв. Спрямо предходното тримесечие намалението е с 6.3 процента, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Разград. Работещите в обществения сектор получават средно 782 лв., а в частния – 824 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Държавно управление“.

По размер на средната заплата, през отчетния период област Разград е на 18-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1372 лв., Стара Загора – 963 лв. и Варна – 959 лв., а най-ниско във Видин – 643 лв., Благоевград – 685 лв. и Силистра – 694 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март са 26 300. Спрямо края на декември 2016 г. наетите лица се увеличават с 3.2 процента, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 1 процент.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март в обществения сектор са 8 000, а в частния – 18 200. Спрямо края на декември 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3 процента, а в частния сектор се увеличават с 4% на сто. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.2 процента, а в частния се увеличават с 1.7 на сто.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в началото на 2017 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15% и „Образование” – 10.5%.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно