• Снимка: topnovini.bg

Кметът д-р Валентин Василев и зам.-кметът Галина Георгиева коментираха днес изявлението, направено преди дни от общинските съветници Джипо Джипов, Иво Димитров и Мануел Василев относно обществената поръчка за благоустрояването на жк „Орел”.  „Група общински съветници, представляващи партии – политически лилипути, партии, останали в историята предимно с корупционни приватизационни сделки намекват, че откритата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи по паркоустрояване на зелените площи в квартал „Орел“ – град Разград по две обособени позиции“ в момента е корупционна”, подчерта кметът. Д-р Василев отбеляза, че не му е известно някой от лицата на снимката да е експерт по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и по думите му внушенията, които се опитват да правят тримата, че той е в дъното на тази схема, са безпочвени и несъстоятелни.

„Внушения, но не конкретни обвинения, защото ако те са сигурни в твърденията си, би следвало да сигнализират компетентните органи. Тогава щяха да ми дадат основание да предявя иск срещу тях и да ги съдя за клевета”, коментира кметът. Той подчерта, че едно от лицата на снимката е изглеждало притеснено и не на място и го посъветва, с оглед запазване на доброто му име, да не участва занапред в подобни политически пасквили. „Другите двама – отново не прочели, отново неподготвени, независимо от дългогодишното участие в местния парламент. Единият от господата отново без ясна представа за себе си и за фамилния произход, който в случая го кара да изглежда нелепо, когато говори за корупция“, допълни кметът.

Той поясни, че съгласно действащия Закон за обществените поръчки от април 2016 г. критериите за възлагане на обществени поръчки са два - “най-ниска цена“ и „оптимално съотношение качество/цена“. Конкретната обществена поръчка има за критерий „оптимално съотношение качество/цена“. Чрез използваните показатели за оценка се осигурява определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена, отбеляза д-р Василев. Той подчерта, че при критерия „оптимално съотношение качество/цена“ се оценява цената, както и показатели, включващи качествени аспекти от предмета на поръчката. Такива качествени показатели законодателят сочи, че може да се отнасят до следното: Технически параметри – като във въпросната обществена поръчка това е организация на изпълнението на поръчката или тъй нареченото техническо предложение. Технически условия, като начин и срок на изпълнение или срок за завършване – във въпросната обществена поръчка това е срок за изпълнение, коментира кметът. Той добави, че това са законовите показатели и измерители, които са допустими съгласно ЗОП и те са абсолютно точно възпроизведени в поръчката за ремонт ЖК “Орел“.

„Гаранционни срокове, като показатели за методиката за оценка на офертите, бяха широко разпространени преди (по стария ЗОП ) и водеха до абсурдите да се предлагат 30, 50 или 100-годишни гаранционни срокове и фирмите печелеха именно благодарение единствено на този показател. При критерии „оптимално съотношение качество/цена“е трудно да се обоснове как гаранционният срок влияе върху качеството на изпълнението, за да бъде включен в методиката за оценка”, отбеляза още кметът.

Той уточни, че визираната обществена поръчка има цял раздел 4 от Документацията, наречен „Гаранции“, в който са посочени всички гаранционни срокове, но те не са в методиката за оценка и не носят различни точки на кандидатите, а са като неизменимо условие, което е валидно за всички участници.

„Актуална съдебна практика по конкретния казус за законосъобразност на методиката е Решение №5378 от 28 април тази година по АДМ.Д.№ 540/2017г., IV ОТД. НА ВАС, касаещ жалба срещу същата методика за оценка, като жалбата е отхвърлена като неоснователна и решението на ВАС е окончателно”, допълни д-р Валентин Василев.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно