• Снимка: БГНЕС

От днес до 22 юни учениците, завършили седми клас ще могат да подават документи за участие в първи етап на класиране в паралелки на училища от област Разград, съобщават от Регионалното управление на образованието. Заявления ще се приемат от 8 до 18 часа в сградата на Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Разград. Предвид новите моменти при кандидатстване РУО – Разград организира за първи етап изнесени приемни и в останалите общински центрове. Те ще работят от 8 до 18 часа. В община Завет документите на седмокласниците за кандидатстване ще се приемат на 19 юни в сградата на общинската администрация, в община Исперих - на 20 юни в ОУ „Христо Ботев”, в община Кубрат – на 21 юни в ОУ „Христо Смирненски”, в община Лозница – на 20 юни в НУ „Васил Левски”, в община Самуил - на 19 юни в СУ „Св.св.Кирил и Методий” и в община Цар Калоян – на 21 юни в СУ „Христо Ботев”.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на Регионалното управление на образованието следните документи: заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; копие на свидетелство за завършено основно образование; служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване – издава се от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас; медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии; документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си.

При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица. Заявлението и документите се подават на длъжностни лица и на места, определени от началника на регионалното управление на образованието.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно