• Снимка: Тоpnovini.bg

Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район(СЦР) и Регионалния координационен комитет(РКС) към него ще се проведе в Разград на 20 юни, вторник. Като председател на РСР на СЦР заседанието ще води Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, съобщиха от областната управа.

В дневния ред са включени актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на СЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партьорство на Република България и на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.; избор на заместник-председател на РСР на СЦР с мандат от юли до декември 2017 год.; представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЦР(2014-2020) за 2016 г.; представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.; представяне на спецификите на провежданата демографска политика в Република България; представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на СЦР.

Доклади по тези теми ще изнесат областният управител на Разград Гюнай Хюсмен; секретарят на РСР на СЦР Юзлям Камберова, д-р Емилия Войнова – началник на отдел „Демографска политика и планиране“ в МТСП; представители на Управляващите органи на Оперативните програми, представител на „Институт за управление на програми и проекти“ООД-София.

Заседанието започва в 11 часа в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес“.

РСР на СЦР включва областните управители на областите от Северен централен район – Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, кметове на общини, представители на министерства, работодателски организации, синдикати и др. 

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно