• Снимка: РСПБЗН - Разград

Предстои подготовката и провеждането на жътвената кампания в охранявания от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/- Разград и Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”/УПБЗН/-гр.Цар Калоян, район и прибирането на зърното от близо 170 000 декара житни култури от полето. Пожарната опасност през този период рязко се увеличава, съобщават от противопожарната служба. В периода от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата, житните култури са много пожароопасни и най-малката искрица огън може да предизвика огромни материални загуби, предупреждават от РСПБЗН. Безразборното палене на огън и опожаряването на житните стърнища, без да се взимат никакви мерки за безопасност също може да предизвика опасност от пожар.

От РСПБЗН призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания.

Ето и някои препоръки:

- Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!

- Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, и в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

- Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата!

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!

- Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност!

- Не допускайте паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!

- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата!

- Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!

- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

- При пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112!

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно